OM Fjärås Bygg AB

Vår huvudsakliga verksamhet är fastighetsförvaltning. Den består till största del av uthyrning av verksamhetslokaler belägna på Inlags Industriområde i Kungsbacka.

Byggverksamheten består av underhållsarbeten på egna fastigheter samt ombyggnader enligt hyresgästers önskemål.

Under företagets 50-åriga verksamhet har utvecklingen gått från byggverksamhet till att de senaste 20 åren uteslutande inriktats mot fastighetsförvaltning.

Under 60- och 70-talet hade företaget 30-40 anställda vid ett antal större byggprojekt i Kungsbacka Kommun.

Under 80-talet präglades verksamheten av samarbete med försäkringsbolag och dess skaderegleringar. Då var antalet anställda 6-10 personer.

Från 1992 har företaget inga fastanställda utöver ägarfamiljen. Under 1970-talet byggdes tre industribyggnader vilka senare utökats med ytterligare två (en inköpt & en byggd på entreprenad) samt ett hyreshus med fyra lägenheter.

Företagets fastighetsbestånd är centralt beläget i Kungsbacka med gångavstånd till Kungsbacka innerstad.


Kontaktuppgifter:

tel. 0709-188388
info@fjarasbygg.se